Το πιο βασικό στοιχείο της καθημερινά ασκούμενης ιατρικής ειναι η δημιουργία μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του ιατρού και της γυναίκας. Η ενδελεχής καθοδήγηση και επεξήγηση των προβλημάτων της ασθενούς σε απλή και κατανοητή γλώσσα, η ενεργός συμμετοχή της στον καθορισμό του διαγνωστικού και θεραπευτικού πλάνου καθώς και ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη της θεωρούνται ως ο ακρογωνιαίος λίθος των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Η ασθενής πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τη διάγνωση και τη θεραπεία εκλογής στην κατάσταση της. Η μαιευτική-γυναικολογία που ασκείται βασίζεται στα σύγχρονα ιατρικά πρωτόκολλα (Evidence Based) και προσαρμόζεται αναλόγως στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε περιστατικού.