Η ιστοσελίδα drkokotis.gr (στο εφεξής Επιχείρηση) με την επωνυμία Κοκότης Νικόλαος με έδρα την Λάρισα, Μανδηλαρά 46, τ.κ. 41223, δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει άμεση ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας. Θα σας παρακαλούσαμε, λοιπόν, πριν εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας και περιηγηθείτε στις σελίδες, να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται ειδικά για την επιχείρηση. Η χρήση και περιήγηση στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή των όρων, καθώς και την ευθύνη για την τήρησή τους.

Οι παρόντες όροι αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες που επιβάλλει η επιχείρηση και αφορά στις υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει στους επισκέπτες-χρήστες. Τέλος, οι όροι χρήσης καθώς είναι συμβατοί με το ισχύον Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο και διέπονται από αυτά.

Εφαρμοστέο Δίκαιο: Για τις διαφορές που θα προκύπτουν ανάμεσα στην επιχείρησή μας και τους χρήστες για οποιοδήποτε λόγο, πέρα από την προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυσή τους πρωτίστως, εφαρμοστέο δίκαιο θα αποτελεί το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Λάρισας. Από τη στιγμή που θα προκύψει οποιοδήποτε γεγονός που θα επιφέρει στον χρήστη την επιθυμία για οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, εκείνος οφείλει σε προθεσμία 14 ημερών από τη μέρα του εν λόγω γεγονότος, να ενημερώσει την επιχείρησή μας, διαφορετικά θα παραβιάσει ουσιώδη συμβατικό όρο. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας που παρέχει η επιχείρησή μας, μπορούν να εκφράζουν τα παράπονά τους.
Η επιχείρηση: α) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις μέσα από την ιστοσελίδα της επιχείρησης και β) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τα ήθη.
Πρόσβαση και περιήγηση: Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου δύναται να εκφράσει τη γνώμη του και να τη μοιραστεί, μέσω της εφαρμογής ‘Like’ και ‘Share’ αντίστοιχα, αν διαθέτει λογαριασμό σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook, instagram, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των εν λόγω εφαρμογών, διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης της ελεύθερης έκφρασης μέσω προσωπικών σχολίων και απόψεων, συμπεριλαμβανομένης και της έντονης κριτικής, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγει και δεν προσβάλλει τη φήμη της επιχείρησής μας, ούτε και οποιονδήποτε άλλον. Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση προληπτικού ελέγχου των σχολίων που αναρτώνται, όπως επίσης διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης σχολίου που έχει αναρτηθεί και αντίκειται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση παράβασης των όρων, η επιχείρηση επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της.
Ενημέρωση: Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, δύναται, αφού συμπληρώσει ορισμένα προσωπικά του στοιχεία, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της επιχείρησης, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, όπως επίσης και να παύσει την αποστολή τους (unsubscribe).
Πνευματική Ιδιοκτησία: Αποκτώντας πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο, συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε τους νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενό του (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, λογότυπα, γραφικά, προϊόντα, διακριτικά σήματα κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και περιουσιακό αγαθό της επιχείρησης ή και τρίτων μερών. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, ποινικές και διοικητικές νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε παραβεί αυτούς τους όρους.