ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ

Πρόκειται για μια συχνή πάθηση, η οποία είναι καλοήθης. Συναντάται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας. Αναλόγως της θέσης τους στη μήτρα και του μεγέθους τους έχουν και την αντίστοιχη συμπτωματολογία. Σε γενικές γραμμές ευμεγέθη ινομυώματα μέσα στην κοιλότητα της μήτρας ευθύνονται για αιμορραγίες, δυσκολίες σύλληψης και αποβολές, ενώ ινομυώματα που βρίσκονται μέσα στο μυομήτριο ή προς το εξωτερικό τοίχωμα του οργάνου προκαλούν πιεστικά φαινόμενα και κοιλιακούς πόνους.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ

Τα ινομυώματα που φύονται στην κοιλότητα της μήτρας θα χειρουργηθούν υστεροσκοπικά. Μέσω του κόλπου και του τραχήλου εισάγεται υπό γενική αναισθησία μιας λεπτή κάμερα και ειδικά εργαλεία για τη μυοματεκτομή.

Σε περίπτωση όμως που απαντώνται στα τοιχώματα ή εξωτερικά πλησίον της μήτρας τότε χειρουργούνται λαπαροσκοπικά ή με ανοιχτή εγχείρηση.  

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ & ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα ινομυώματα εμποδίζουν την εμφύτευση ή την εξέλιξη μιας εγκυμοσύνης τότε ακολουθεί η προφυλακτική αφαίρεση τους πριν την επόμενη εγκυμοσύνη.

Στόχος μας είναι η αφαίρεση των ινομυωμάτων και η αποκατάσταση της ανατομίας της μήτρας ώστε να διατηρηθεί η γονιμότητα της ασθενούς.

Μετεγχειρητικά θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκυμοσύνη για ένα χρονικό διάστημα έως και 12 μηνών. Η σύλληψη έπεται συνήθως φυσιολογικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ

Δεν υπάρχει κανόνας όσον αφορά το πως θα γίνει ο τοκετός μετά από χειρουργείο ινομυωμάτων.

Βασικοί παράγοντες είναι το μέγεθος, το πλήθος και η θέση των ινομυωμάτων που χειρουργήθηκαν.

Συνήθως ένας φυσιολογικός τοκετός είναι δυνατός, ωστόσο εάν έχει αφαιρεθεί κάποιο μεγάλο ινομύωμα που διατάραξε τη φυσιολογική ανατομία της μήτρας υπερτερεί η καισαρική τομή λόγω λιγότερων δυνητικών επιπλοκών.

ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Η υστερεκτομή (ολική ή υφολική) είναι η θεραπεία εκλογής σε αυτό το υποσύνολο των ασθενών.

Ως χειρουργείο είναι ταχύτερο και πιο ασφαλές αν συγκριθεί με την ινομυωματεκτομή από πλευράς επιπλοκών, ενώ τα ινομυώματα δε θα επανεμφανιστούν ποτέ.

Μετά την υστερεκτομή η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει σεξουαλικά ή προβλήματα ορμονικής φύσεως. Απλώς δεν έχει πια περίοδο.