Πρόκειται για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας του εμβρύου με ένα ειδικό μηχάνημα υπερήχων. Τα ηλεκτρόδια του μηχανήματος τοποθετούνται στην κοιλιά της μητέρας ώστε να καταγράφεται η καρδιακή συχνότητα του εμβρύου και οι συσπάσεις της μήτρας. Έτσι εκτιμάται μέσω ορισμένων κριτηρίων ο χτύπος της καρδιάς του παιδιού ( βασικός εμβρυικός καρδιακός ρυθμός και μεταβλητότητα του, επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις) και αναλόγως λαμβάνονται αποφάσεις για τη μελλοντική εξέλιξη της κύησης.