Ως τέτοιες ορίζονται οι κυήσεις κατά τις οποίες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να εμφανιστούν επιπλοκές στο έμβρυο, στη μητέρα ή και στους δύο.  Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται εξειδικευμένη και συχνότερη παρακολούθηση της κύησης, σύμφωνα με τα διεθνή evidence based πρωτόκολλα αλλά και σύμφωνα με την κλινική εμπειρία και γνώμη του θεράποντος ιατρού. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι μια κύηση υψηλού κινδύνου στο ιστορικό της ασθενούς, την καθιστά συνήθως αυτόματα εκ νέου σε αυτήν την κατηγορία.

Ορισμένα συχνά παραδείγματα κύησης υψηλού κινδύνου είναι:

  • Πολύδυμες κυήσεις
  • Κυήσεις IVF
  • Διαβήτης κύησης
  • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του εμβρύου
  • Προεκλαμψία
  • Υποψία ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη του εμβρύου
  • Παθολογίες πλακούντα
  • Επαπειλούμενος πρόωρος τοκετός