Γίνεται μέσω λήψης αίματος από τη μητέρα στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου και συνεπικουρεί με το Screening 1ου τριμήνου (αυχενική διαφάνεια, ß-hCG, PAPP-A), στο να υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια εάν υπάρχουν γενετικές διαταραχές ( κυρίως σύνδρομο Down) στο έμβρυο. Πρόκειται για μια εξέταση διαλογής, δηλαδή από το τεστ αυτό βρίσκουμε την πιθανότητα συγκεκριμένων χρωμοσωμικών ανωμαλιών και αναλόγως της πιθανότητας ακολουθούν πιο εξειδικευμένες εξετάσεις από προγεννετηστές όπως η αμνιοπαρακέντηση. Το NIPT Test χρησιμοποιείται μαζί με το Screening 1ου τριμήνου, καθώς πως παρ’ότι η ακρίβεια της εξέτασης είναι μεγάλη όσον αφορά τις γενετικές διαταραχές, δεν παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του εμβρύου και των οργάνων του.