Ετυμολογικά VBAC σημαίνει φυσιολογικός τοκετός μετά από Καισαρική τομή (vaginal birth after Ceasarean Section). Στις περισσότερες περιπτώσεις ο VBAC τοκετός επιτυγχάνεται χωρίς επιπλοκές. Υπάρχει όμως κατά τη διάρκεια του τοκετού μια μικρή πιθανότητα ρήξης μήτρας, κατάσταση η οποία είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη μητέρα και το έμβρυο. Το άγχος αποτελεί όμως κακό σύμβουλο καθώς οι πιθανότητες ρήξης είναι λίγες. Αναζητώντας τους σημαντικότερους παράγοντες, οι οποίοι παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχία ενός VBAC τοκετού, αναφέρονται η ένδειξη της προηγηθείσας καισαρικής τομής, το χρονικό διάστημα μεταξύ του χειρουργείου και της τωρινής εγκυμοσύνης, η παρουσία ή μη φυσιολογικού τοκετού στο ιστορικό και ο δείκτης μάζας σώματος της εγκύου. Περίπου τρεις στις τέσσερις έγκυες γυναίκες με  προηγηθείσα καισαρική τομή καταφέρνουν να γεννήσουν φυσιολογικά. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ενός ανοιχτού χειρουργείου κοιλίας, οι πόνοι μετά την γεννά είναι λιγότεροι, η κινητοποίηση όπως και η επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες είναι ταχύτερη, ο χρόνος νοσηλείας στο νοσοκομείο ελαττώνεται, το νεογέννητο έχει ομαλοποιημένη αναπνευστική λειτουργεία μετά τη γέννηση του. Με τη δεδομένη εμπειρία του μαιευτήρα σε θέματα εγκυμοσύνης υψηλού κίνδυνου και επιπλεγμένων τοκετών μπορεί να εξασφαλιστεί μια ασφαλής καθοδήγηση της εγκύου και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχών επιπλοκών.